Giới thiệu

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quận 3 là công ty con của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một...

Đội Ngũ Bác Sĩ

Ths. BS. Phạm Thế Việt – Ths. BS. Nguyễn Ngọc Bảo Long – Ths. BS Trần Phước Hòa  

Dịch vụ

Khoa Tim Mạch là một trong những chuyên khoa được đầu tư mạnh cả về cở sở vật chất lẫn năng lực chuyên môn...

Trang Thiết Bị

Khoa tim mạch luôn chú trọng đầu tư trang thiết bị và kỹ thuật hiện đại nhằm gia nâng cao tỷ lệ điều...